Eglise Orthodoxe de Clermont-Ferrand

L'ÉGLISE ORTHODOXE « SAINT-NICOLAS »

   Est la communauté chrétienne (paroisse) des fidèles de l'Eglise Orthodoxe Roumaine (Patriarcat de Roumanie), résidant à Clermont-Ferrand et dans la région d'Auvergne (départements : Puy-de-Dôme, Allier, Cantal et Haute-Loire).

   Fait partie de l'Archevêché d'Europe Occidentale dont le siège est à Paris, dirigé par l'Archevêque Joseph, Métropolite d'Europe Occidentale et Méridionale.

   A comme patron Saint Nicolas, archevêque de Myre (région de Lycie en Asie Mineure) au 4ème siècle, grand thaumaturge, bienfaiteur des pauvres et protecteur des opprimés (fêté le 6 décembre).

L’EGLISE ORTHODOXE ROUMAINE (EOR) EST :

  • d’origine apostolique  : le saint apôtre André a évangélisé l’ancienne province Scythia Minor (au bord de la Mer Noire) ;
  • la religion naturelle du peuple roumain  : le peuple roumain est le seul « né chrétien », car christianisé en même temps que sa formation (de l’union des Daces et des Romains, II-VIème siècles), à la différence des autres peuples christianisés par leurs chefs ;
  • la seule Eglise orthodoxe et latine : le peuple roumain est d’origine et de langue latine ; ainsi, l’Eglise Orthodoxe Roumaine conserve le lien entre l’Orthodoxie orientale (grecque, slave, arabe, géorgienne) et l’Occident latin ;
  • la deuxième en nombre parmi les Eglises Orthodoxes (après l’Eglise Russe) et l’une des seules à utiliser la langue du peuple dans le culte (la majorité se sert du grec ancien ou du slavon) ;
  • reconnue en Roumanie comme le culte le plus important (86,7% de la population en 2002), sur la base de la « Loi des Cultes » (2006) et des « Statuts d’organisation de l’Eglise Orthodoxe Roumaine » (2008).

BISERICA ORTODOXĂ „SFÂNTUL NICOLAE”

   Este comunitatea creştină (parohia) a credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române (Patriarhia română) rezidenţi la Clermont-Ferrand şi în regiunea Auvergne din Franţa (departamentele Puy-de-Dôme, Allier, Cantal şi Haute-Loire).

   Face parte din Arhiepiscopia Europei Occidentale, cu sediul la Paris, păstorită de Arhiepiscopul Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale.

   Are ca ocrotitor pe Sfântul Nicolae, arhiepiscopul Mirelor (regiunea Lichia, sudul Asiei Mici) în sec. IV, mare făcător-de-minuni, miluitor al săracilor şi ajutător al celor nedreptăţiţi (hram la 6 decembrie).

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ (BOR) ESTE :

  • de origine apostolică : sfântul apostol Andrei a evanghelizat provincia Scythia Minor (Dobrogea de astăzi);
  • religia firească a poporului român : românii sunt singurul popor „născut creştin”, adică încreştinat odată cu formarea lui (din daci şi romani, în sec. II-VI), spre deosebire de celelalte popoare încreştinate de conducătorii lor;
  • singura Biserică ortodoxă şi latină : poporul român este de origine şi limbă latină; astfel, BOR reprezintă o importantă punte străveche şi actuală între Ortodoxia răsăriteană (greacă, slavă, arabă, georgiană) şi Occidentul latin;
  • a doua ca mărime : între Bisericile Ortodoxe (după Biserica Rusă) şi printre puţinele care folosesc limba poporului în cult (majoritatea folosind greaca veche sau slavona);
  • recunoscută în România : drept cultul cel mai important (86,7% din populaţie în 2002), pe baza „Legii Cultelor” (2006) şi a „Statutului de organizare al Bisericii Ortodoxe Române” (2008).
Brive Le Puy Vichy


MITROPOLIA
MITROPOLIA
NOS COMMUNAUTES EN FRANCE
FRANCE
MISSION DANS LA REGION
REGION
PATRIARHIA ROMÄNA
PATRIARHIA
ASSEMBLEE DES EVËQUES
AEOF
ORTHODOXIE
ACTUALITES
STIRI
STIRI
TRINITAS TV
TRINITAS TV